SBS AUTOMOTIVE

PROFIL 
SBS Automotive indkøber, færdiggør, lagerfører, markedsfører og distribuerer reservedele til personbiler og varebiler op til 3500 kg. 

Virksomhedens produktprogram består af sliddele, især mekaniske og hydrauliske bremsedele, styretøj, affjedring, transmission, koblinger, hjullejer og motorophæng. SBS Automotives produkter dækker ca. 95% af volumen til den europæiske bilpark. Men på de vigtige bremseprodukter som bremseskiver og - klodser er markedsdækningen helt oppe 98%  

Produkterne afsættes primært på det frie europæiske eftermarked for reservedele til personbiler og varevogne. Tyskland er det største marked, og Rusland, Skandinavien, Frankrig, Polen og Storbritannien er andre vigtige markeder. Desuden har SBS Automotive et stigende salg i Tyrkiet og Mellemøsten. 

SBS Automotive forsyner og betjener langt de fleste markeder i Mellem- og Østeuropa fra sit distributionscenter i Eisenach (Tyskland), som også forestår pakning af bremsebakker.

Satellitcentrene i Støvring (Danmark) og Chaumont (Frankrig) har primært fokus på de lokale markeder med dag til dag leverancer, og desuden har SBS Automotive et salgskontor i Moskva med fokus på Rusland og Hviderusland.   

Endelig drives en logistik- og pakkeoperation for bremseskiver og -tromler i Stettin (Polen) i samarbejde med en ekstern partner. 

Størstedelen af volumen sælges under SBS Automotives egne varemærker, NK og Eurobrake. NK er typisk positioneret, så det kvalitets-, sortiments- og logistikmæssigt udgør et godt alternativ til egentlige premium brands. NK er derfor velegnet til både distributører, der kun forhandler ét varemærke i hver produktgruppe, og til større kæder, som har brug for et kvalitetsvaremærke til at supplere deres premium brand. Varemærket Eurobrake er primært rettet mod E-commerce segmentet og sælges udelukkende i produktgrupperne, bremseskiver, -klodser og -calipre

Resten af afsætningen sælges især under private labels inden for bremseskiver, -tromler og -bakker. 

Kunderne omfatter et bredt spektrum af internationale, nationale og lokale distributører, herunder kapitalkæder, indkøbsgrupper, selvstændige distributører og E-commerce platforme.

DRIFT OG MARKEDER I 2020 
Det frie europæiske reservedelsmarked var i 2020 meget volatilt som følge af Covid-19. Pandemien reducerede biltrafikken i alle lande, og det førte til mindre slid på bilerne og færre udskiftninger af bilernes sliddele. I tilgift var værksteder og andet detailsalg med reservedele lukket ned i store dele af året.  

SBS Automotive fik ellers en fornuftig start på 2020. Omsætningen i januar-februar var bedre end ventet og næsten på niveau med året før. Men i løbet af marts begyndte Covid-19 at påvirke forsyningerne fra Kina, hvor flere leverandører indstillede produktionen i kortere tid eller kørte med reduceret kapacitet, hvilket tvang SBS Automotive til at søge alternative leverandører til kritiske produkter. 

Samtidig ramte Covid-19 i marts efterspørgslen på reservedele i eftermarkedet, og effekten blev forstærket i april, da flere markeder stort set lukkede ned, bl.a. Rusland, Frankrig, UK/Irland, Polen, Tjekkiet og Tyskland, hvor detailhandel med autoreservedele reelt blev forbudt. Samtidig førte begrænsninger i borgernes bevægelsesfrihed til et markant fald i bilkørslen – og dermed i behovet for udskiftning af bilernes sliddele. 

Effekterne holdt sig hen til langt ind i juni, hvor efterspørgslen efter reservedele begyndte at rette sig, og markeder som Rusland, Frankrig, Polen og det meste af Skandinavien nåede niveauet før Covid-19 eller bedre. 3. kvartal bragte ekstra momentum i efterspørgslen i flere markeder, dog ikke Tyskland og UK/Irland og Italien.  

I 4. kvartal blev Europa overskyllet af 2. Corona-bølge med nye lukninger og ekstra restriktioner på bilkørsel og detailsalg med reservedele, og mange af SBS Automotives kunder valgte at reducere deres lagre af reservedele. Desuden kom forsyningskæden fra Kina under yderligere pres med flaskehalse i transportkapaciteten, store forsinkelser og høje fragtpriser, hvilket påvirkede SBS Automotives leveringsevne. Også konkurrenter blev ramt, og leveringsproblemerne vurderes ikke at have ført til kundetab.  

Stigende markedsandele 
Selv om alle markeder i 2020 blev ramt af Covid-19, lykkedes det i flere markeder SBS Automotive at vinde markedsandele. I Rusland, Ukraine og Norge (online-salg) steg SBS Automotives salg, drevet af store, landsdækkende partnere, der indfasede større dele af NK-programmet. Også i mindre, nyere markeder som Finland og Island udviklede salget sig fornuftigt. Det store franske marked leverede også på et højt niveau, efter SBS Automotive har drejet sin afsætningsstrategi over mod de største distributører i landet. 

Størst tilbagegang havde SBS Automotive i 2020 på de strukturelt udfordrede frie eftermarkeder for reservedele i Danmark og Tyskland. I Tyskland, hvor konkurrencen i forvejen var hård, satte premium brands deres priser ned for at få volumen og cashflow, og samtidig begyndte mindre grossister at source produkter i Polen til lavere priser, hvilket igen betød, at de større grossister mistede omsætning i handelssegmentet. Også salget i Italien og UK/Irland faldt, primært drevet af Covid-19 krisen. 

SBS Automotive udnyttede i 1. halvår Covid-19 hjælpepakker i Danmark, Tyskland og Frankrig til midlertidigt at hjemsende medarbejdere med løntilskud eller bede medarbejdere gå på nedsat tid. Også logistik- og pakkeoperationen i Polen, som drives af en ekstern partner, justerede midlertidigt kapaciteten. I juni var beskæftigelsen på SBS Automotives lokationer reetableret. I 2. halvår var der mindre justeringer af kapaciteten i Tyskland ifølge nationale støtteordninger. 

Omsætningsfordeling 2019 og 2020 

RESULTATER I 2020 
Som følge af Covid-19 faldt SBS Automotives omsætning i 2020 med 14,4% til DKK 454,8 mio. Effekten af pandemien var størst i 1. halvår, hvor omsætningen faldt 18,8%, mens faldet i 2. halvår var 9,1%. Faldet skyldes lavere volumener, forstærket prispres på visse markeder samt forskydninger i mixet over mod kunder og produkter med lavere marginer. 

Driftsresultatet før af- og nedskrivninger og særlige poster (EBITDA recurring) gik tilbage fra DKK 41,4 mio. i 2019 til DKK 23,5 mio., svarende til en EBITDA-margin på 5,2%. Efter de senere års gennemgribende optimeringer af supply chain og forretningsplatform valgte SBS Automotive stort set at fastholde kapacitetsomkostningerne for både at håndtere opgaverne i 2020 og stå godt rustet til den forventede normalisering af markederne i 2021. 

STRATEGISK OPDATERING 
Det frie, automotive eftermarked i Europa er fortsat i opbrud med tiltagende konsolidering blandt distributører og grossister. Større grossister og 2 globale aktører (støttet af kapitalfonde) opkøber i distributionsleddet alt fra mindre til markedsledende grossister.  

Dette pågår primært på de store etablerede, men også fragmenterede markeder i Tyskland, Frankrig og til dels UK.

Covid-19 ventes at fremskynde konsolideringen i markederne, fordi økonomien hos flere aktører – især mindre grossister og forhandlere – er blevet yderligere forværret under pandemien. Opbruddet i markedet understreges af, at flere store kæder selv er begyndt at source varer direkte fra bl.a. Kina, ligesom bilproducenterne i højere grad går ind i det frie eftermarked med tilbud om servicering af alle bilmærker. Også slutbrugernes adfærd ændrer sig, bl.a. vinder internethandlen med reservedele frem, og dette er tiltaget yderligere under Covid-19 pandemien, idet de fysiske butikker har været lukket

SBS Groups analyse er, at der blandt leverandørerne til det frie eftermarked kan være betydelige fordele i at indgå samarbejder, alliancer, fusioner eller andre konsolideringstiltag, der modsvarer, hvad der ses på kundeside. SBS Automotive er derfor i gang med at udforske disse muligheder.  

Partnerskaber med storkunder
Som et første svar på markedsudviklingen har SBS Automotive i de senere år arbejdet på at indgå partnerskaber med de største og mest solide distributører, grossister og E-commerce platforme i de vigtigste markeder, da disse kunder deltager aktivt i konsolideringskapløbet. Partnerstrategien blev bekræftet i 2020, hvor virksomhedens partnerkunder – herunder værksteder og teknikpartnere – var robuste og i stand til at opfylde deres forpligtelser. 

Parallelt med partnerstrategien i Europa er SBS Automotive i gang med at opdyrke nye markeder uden for Europa. Fokus er p.t. især på Tyrkiet og Mellemøsten, hvor en række initiativer dog blev sat på hold i 2020 på grund af Covid-19 krisen. 

SBS Automotive er fornuftigt positioneret til fortsat at udvikle sig i meget konkurrenceprægede markeder i kraft af en fleksibel forretningsmodel, en omfattende sourcingplatform og et bredt produktprogram. SBS Automotive skaber værdi for sine kunder ved høj leveringssikkerhed og et produktprogram, der dækker flere prispunkter og varemærker samt private labels. Produkterne sources direkte hos producenter i Kina, transporteres til Europa, pakkes, lagerføres og sælges til en bred vifte af distributører og indkøbsgrupper. 

Konkurrencedygtigt program
Da de største kunder har mere komplekse behov, udvider SBS Automotive løbende sit sortiment med nye, differentierede løsninger. Særlig fokus har der i 2020 været på at udrulle et pantfrit koncept på bremsecalipre – formentlig det bredeste program i Europa – som SBS Automotive lancerede ved årsskiftet, både under NK-varemærket og som private label-produkter. Konceptet er i løbet af året udvidet til ca. 1.500 referencer, hvilket dækker mere end 90% af den europæiske bilpark. Også udrulningen af nyere løsninger som ABS-sensorer, støddæmpere og fjedre fortsatte i 2020, og der blev arbejdet med at konsolidere sourcingen. Samtidig fastholdt SBS Automotives sælgere bearbejdningen af kunderne i Tyskland og andre store markeder, så SBS Automotive med sine meget konkurrencedygtige programmer inden for bl.a. calipre og støddæmpere er klar, når efterspørgslen vender tilbage til normal i løbet af 2021.    

SBS Automotives mål er uændret at udbygge sin markedsposition og sikre fornuftige marginer, på trods af de midlertidige udfordringer fra Covid-19 pandemien. SBS Automotive fastholder derfor sit langsigtede fokus på markedsudvikling, indtjening, udvidelser af sortimentet og fortsatte optimeringer af driften. Virksomheden jagter fortsat effektiviseringer af hele værdikæden fra sourcing til levering af slutprodukt for at reducere kompleksitet, omkostninger og arbejdskapitalbinding. Også det interne lager- og logistikflow optimeres, og bedre leveringskoncepter udrulles, bl.a. baseret på digital samhandel. 

Med ændringerne i kundestruktur og markedstilgang ændres også kravene til virksomhedens supply chain. Antallet af dag til dag leverancer, som typisk efterspørges af de mindre distributører, falder fortsat. Derimod stiger antallet af større ordrer med leveringstid på 2-5 dage, som imødekommer de større distributørers behov for lagerføring af NK-varer. Dette medfører tilpasninger i ordrehåndteringen.

PRODUKTER
SBS Automotive tilbyder et bredt program af sliddele til den europæiske bilpark, solgt dels under eget varemærke NK, dels som private label.Mekaniske bremsedele

Hydrauliske bremsedele

Styretøjsdele og hjullejer

Ophængs og transmissionsdele

Koblingsdele

Elektriske dele

Dele og komponenter til motorophæng​

Læs mere om vore produkter.