FOKUS OMRÅDER

SBS AUTOMOTIVE

PROFIL
SBS Automotive er SBS Groups største forretningsområde. SBS Automotive indkøber, færdiggør, lagerfører, markedsfører og distribuerer reserve-dele til personbiler og varebiler op til 3500 kg. 

Produktprogrammet udgøres af sliddele, især inden for kategorierne bremser, styretøj, affjedring, transmission, koblinger og motorophæng. 

Produkterne afsættes primært på det frie europæiske reservedelsmarked for personbiler og varevogne. Tyskland er det største marked, og Rusland, Skandinavien, Frankrig, Polen og Storbritannien er vigtige markeder. Desuden har SBS Automotive et stigende salg i naboregionerne Tyrkiet og Mellemøsten. 

Langt de fleste markeder forsynes og betjenes fra distributionscentret i Eisenach (Tyskland), som også forestår pakning af bremsebakker. Satellitcentrene i Støvring (Danmark) og Chaumont (Frankrig) har primært fokus på de lokale markeder, og desuden har SBS Automotive et salgskontor i Moskva (Rusland). Endelig 
drives en logistik- og pakkeoperation for bremseskiver og -tromler i Stettin (Polen) i samarbejde med en ekstern partner.   

Størstedelen af volumen sælges under SBS’ eget varemærke, NK, og salget under eget varemærke udgør en stigende del af omsætningen. NK-varemærket er i Europa positioneret, så det kvalitets-, sortiments-, og logistikmæssigt udgør et godt alternativ til premium brands. NK er derfor velegnet til både distributører, der kun forhandler ét varemærke i hver produktgruppe, og til større kæder, som har brug for et kvalitetsvaremærke til at supplere deres premium brand. Den resterende del af afsætningen sælges især under private labels inden for bremseskiver, -tromler og -bakker. 

Kunderne omfatter et bredt spekter af internationale, nationale og lokale distributører, herunder kapitalkæder, indkøbsgrupper og selvstændige distributører. 

MARKEDSFORHOLD   
Det frie, automotive eftermarked i Europa undergår store ændringer med tiltagende konsolidering, hvor globale operatører, herunder kapitalfonde, køber op i distributionsleddet og sætter de mindre grossister under pres. Konsolideringen fortsatte i 2019, især i det store tyske marked, hvor efterspørgslen samtidig faldt.  

Samtidig sourcer de store kæder flere varer direkte fra bl.a. Kina, ligesom bilproducenterne i højere grad går ind i det frie eftermarked med tilbud om servicering, reservedele mv. 

Også slutbrugernes adfærd ændrer sig, bl.a. er internethandlen med reservedele fortsat stigende. 

SBS Automotives svar på udviklingen er i stadig stigende grad at fokusere på de største distributører, grossister og E-commerce platforme i de enkelte markeder, fordi disse kunder er mere solide og langsigtede i deres ageren, ligesom deres salgskanaler er stærkere. For at imødekomme de komplekse behov hos disse kunder udvider SBS løbende sit sortiment og fastholder sit langsigtede fokus på markedsudvikling, indtjening og fortsatte driftsmæssige optimeringer. 

RESULTATER I 2019 
SBS Automotives resultater i 2019 blev som ventet påvirket af de svage afsætningskonjunkturer med faldende efterspørgsel på flere vigtige markeder i Europa.  

Afmatningen på markederne satte for alvor ind mod slutningen af 1. halvår, hvor SBS Automotives omsætning faldt 4%. Vilkårene svækkedes i 2. halvår, hvor SBS Automotives salg udviste en tilbagegang på 6%, så omsætningen i året samlet faldt 5%. SBS Automotive skønnes dog at have klaret sig bedre end  markederne i Europa.   

Faldende efterspørgsel i flere markeder førte til hård priskonkurrence og et øget pres på marginerne, bl.a. fordi premium brands sænkede deres priser i et forsøg på at fastholde markedsandele. SBS Automotives marginer blev også påvirket af omlægninger af salget i bl.a. Tyskland med stigende afsætning til store kunder, der aftager meget større volumener, men til lavere enhedspriser.  

Det lykkedes i nogen grad SBS Automotive at afbøde effekten af det faldende salg ved at optimere driften, trimme omkostningerne, udvide sortimentet og indføre nye markedstiltag. Driftsindtjeningen (EBITDA recurring) blev derfor som ventet DKK 41 mio. mod DKK 46 mio. i 2018. Heri indgår en positiv effekt på DKK 6 mio. fra den nye regnskabsstandard IFRS 16. 
I Tyskland - SBS Automotives største enkeltmarked og det største frie eftermarked i Europa – var markedet i opbrud med konsolidering blandt distributører og grossister, lavere efterspørgsel og faldende priser. 

Allerede i 2015 begyndte SBS Automotive at flytte sit fokus fra de mindre til de større distributører for at tilpasse sin tyske afsætningsstrategi til ændringerne i marked og kundeadfærd. For at understøtte den nye markedstilgang er der tilført nye kompetencer til den tyske salgsorganisation. Justeringen af afsætningsstrategien sker løbende, og indtil nu har SBS Automotive indgået et antal partnerskaber med større tyske distributører, som har gjort NK-programmet til en del af deres porteføljer. Udviklingen i 2019 viste, at disse tiltag virker efter hensigten. Selv om SBS Automotives salg i Tyskland faldt, så klarede virksomheden sig bedre end markedet, og der var vækst i E-commerce salget efter indgåelse af en aftale med en betydende operatør.

På det danske marked faldt SBS Automotives salg på grund af et ekstraordinært lavt aktivitetsniveau. Derimod var salget i de andre nordiske markeder – Finland og Sverige – stort set uændret. 

I Frankrig steg SBS Automotives salg i et ellers faldende marked. Det frie franske eftermarked domineres i dag af få større distributører, hvor der tidligere var flere hundrede mindre udbydere, og SBS Automotive har under konsolideringen med held flyttet sit fokus over på de største distributører. 

Også i Storbritannien steg salget. SBS Automotive indgik i 2017 et samarbejde med en veletableret, national distributør, og salget under det samarbejde voksede i 2019 i takt med, at distributøren udfasede private label produkter til fordel for NK-programmet, ligesom produktporteføljen under NK-brandet blev udvidet. Desuden etablerede SBS Automotive et partnerskab om distribution af EuroBrake varemærket til en række mindre grossister, og det bidrog også til væksten i Storbritannien.  

I markeder som Polen og Norge havde SBS også fremgang - igen drevet af aftaler med store, nationale partnere med primær fokus på NK-programmet. Samme position arbejder SBS Automotive på at opbygge i Italien, hvor virksomheden i november 2018 indgik en aftale med en distributørgruppe med ca. 40 regionale medlemmer. Aftalen blev i 2019 indfaset hos de af gruppens medlemmer, der har fokus på personbiler. Afsætningen i Italien var dog presset af svage indenlandske konjunkturer.

Uden for Europa var salget i Rusland stort set uændret, mens afsætningen i Tyrkiet steg markant, dog fra et beskedent udgangspunkt. I Mellemøsten fik SBS Automotive sin første ordre, og indsatsen i den region vil blive forstærket i 2020.  

INNOVATION 
SBS Automotive har i 2019 udvidet sit programudbud, så virksomheden bliver en mere attraktiv partner for de største kunder, der har mere komplekse behov. 

Sortimentet af støddæmpere og fjedre blev udvidet, så det nu er fuldt dækkende. Også inden for ABS-sensorer – en anden mindre kategori med vækstpotentiale – blev udbuddet af produkter styrket. Desuden fortsatte SBS Automotive udrulningen af den nye kategori motorophængsdele, som blev introduceret i 2018 og mødte god interesse hos kunderne.  

Sidst på året lancerede SBS Automotive desuden et pantfrit koncept på bremsecalipre - formentlig det bredeste program i Europa. Konceptet udrulles nu på alle markeder og tilbydes også som private label.

STRATEGISK UDVIKLING 
SBS Groups ledelse afsluttede i april 2019 en strategisk analyse af SBS Automotives muligheder i lyset af konsolideringen i det frie eftermarked i Europa. Ledelsen konkluderede på baggrund af analysen, at SBS Automotive er godt positioneret til at udbygge sin position og sikrer fornuftige marginer. 

Analysen afdækkede en række potentialer for at give SBS Automotive en stærkere position på markederne, og de muligheder forfølges nu. Eksempler er den ændrede markedstilgang i bl.a. Tyskland, projekter for at øge omsætningshastigheden i lagrene af færdigvarer samt bedre sourcing af produkter som calipre og støddæmpere fra 2020.  

Generelt fastholder SBS Automotive sit langsigtede fokus på markedsudvikling, indtjening, udvidelser af sortimentet og fortsatte optimeringer af driften. Virksomheden arbejder løbende med at effektivisere den samlede værdikæde fra sourcing frem til levering af slutprodukt for at reducere kompleksitet, omkostninger og arbejdskapitalbinding. Også det samlede proces-flow og leverandøraftaler optimeres løbende.  

Markedsmæssigt fortsætter SBS Automotive med at indgå partnerskaber med store, nationale kunder på de vigtigste markeder i Europa, samtidig med at virksomheden opdyrker nye markeder uden for Europa. Fokus er p.t. især på Tyrkiet og Mellemøsten. 

Med ændringerne i kundestrukturen og markedstilgangen er kravene til virksomhedens supply chain også under forandring. Antallet af dag-til-dag leverancer, som typisk efterspørges af de mindre distributører, er faldende. Derimod stiger antallet af større ordrer med leveringstid på 2-5 dage, som imødekommer de større distributørers behov for lagerføring af NK-varer. Dette har medført tilpasninger i ordrehåndteringen. 
 

PRODUKTER
SBS Automotive tilbyder et bredt program af sliddele til den europæiske bilpark, solgt dels under eget varemærke NK, dels som private label.Mekaniske bremsedele

Hydrauliske bremsedele

Styretøjsdele og hjullejer

Ophængs og transmissionsdele

Koblingsdele

Elektriske dele

Dele og komponenter til motorophæng​

Læs mere om vore produkter.