FOKUS OMRÅDER

SBS AUTOMOTIVE

SBS Automotive er SBS Groups største forretningsområde. Divisionens forretningsgrundlag omfatter sourcing, færdiggørelse, inventory management, branding og distribution af reservedele til biler. Produktprogrammet udgøres af sliddele, primært inden for kategorierne bremser, styretøj, affjedring, transmission og koblinger.

SBS Automotive omfatter salgs- og distributionsplatforme i Tyskland, Frankrig og Danmark samt logistik- og pakkeoperation for bremseskiver og –tromler i Polen i samarbejde med ekstern partner. Derudover er SBS Automotive repræsenteret på det russiske marked med et salgskontor i Moskva.

SBS Automotive afsætter sine produkter på det frie reservedelsmarked for personbiler og varevogne. Størsteparten af volumen sælges i eget varemærke NK, der markedsføres over hele Europa. NK -varemærket er positioneret under markedets premium brands, men udgør kvalitets-, sortiments- og leveringsmæssigt et godt alternativ til disse. Den resterende del af afsætningen sælges fortrinsvis i private labels inden for bremseskiver, -tromler og -bakker.

Geografisk afsætter SBS Automotive sine produkter over hele Europa samt i naboregionerne. Tyskland er det største marked. Derudover er Norden, Frankrig og Rusland betydelige markeder.

Kundeporteføljen omfatter et bredt spektrum af distributører på det frie reservedelsmarked, herunder store internationale operatører, nationale importører, kapitalkæder, indkøbsgrupper samt selvstændige, lokale grossister.

Det europæiske automotive marked gennemgår i disse år betydelige strukturelle og teknologiske forandringer. Bilbestand og kørte kilometer er stigende, hvilket stimulerer efterspørgslen efter sliddele. Samtidig udfordres det frie reparationsmarked af bilindustrien, der gennem bedre og mere slidstærke originale reservedele, leasingkoncepter på privatbiler og digitalisering af bilens servicedata forsøger at tilkæmpe sig en større andel af reparations- og servicemarkedet. Hertil kommer teknologiske megatrends inden for drivteknologi og selvkørende biler, som på sigt vil forandre reservedelsmarkedet.

Isoleret set er det frie eftermarked også under forandring. Branchekonsolideringerne er  taget markant til i de senere år, hvor kapitalfonde og store brancheaktører køber op. Dette bidrager til rationaliseringer i distributionskæden med færre og større enheder. Hertil kommer ændringer i købsadfærdsmønstre med øget internethandel. Denne udvikling er fortsat med uformindsket styrke i 2018. 

SBS Automotive realiserede i 2018 en omsætning på DKK 557 mio. mod DKK 605 mio. i 2017. Nedgangen afspejler en ujævn udvikling på de enkelte markeds- og kundesegmenter, hvor der har været fremgang på en række eksportmarkeder og accounts, heriblandt flere af de største kunder, og tilbagegang på andre.

Trods faldet i omsætning steg EBITDA recurring fra DKK 41 mio. i 2017 til DKK 46 mio. i 2018. Det er tredje år i træk, at EBITDA er vokset og er i denne periode øget med 11%. Det forbedrede resultat kan relateres til fortsatte effektiviseringer i virksomhedens supply chain samt omkostningsreduktioner.

SBS Automotive har i 2018 arbejdet målrettet på afsætningsstrategiske tiltag, der skal sikre fornyet omsætningsvækst på rentable vilkår.  I denne forbindelse har implementering af nye partnerskabskoncepter og produktgrupper samt markedsudvidelser været primære fokusområder.

Virksomheden har særlig fokus på at få vendt udviklingen på det tyske marked, hvor strukturforandringerne har slået kraftigst igennem. Med udgangspunkt i den ændrede kundestruktur og –adfærd har SBS Automotive i 2018 justeret afsætningsstrategien og indgået et stigende antal partnerskabsaftaler, der skal sikre NK-programmet en solid position også i de store distributørers produktporteføljer. Som led i denne proces har den tyske organisation gennemgået et generationsskifte, som skal bidrage til en styrkelse af markedsindsatsen under de ændrede markedsforhold.

Inden for produktsortiment blev et nyt højkvalitetsstyretøjsprogram, NK PRO, lanceret. Det retter sig mod markeder, hvor vejforholdene stiller ekstra krav til produkternes styrke og holdbarhed. Endvidere er der indført et nyt program for specialskiver, der kompletterer det i forvejen meget brede tilbud til markedet, samt et nyt nicheprogram inden for kabler. På den internationale Automechanika udstilling i Frankfurt i september løftede SBS Automotive endvidere sløret for et helt nyt program af motorophængsdele, der lanceredes primo 2019. 

Bestræbelserne på at trænge ind på nye geografiske områder har ligeledes spillet en markant rolle for SBS Automotives forretningsudviklingsaktiviteter i 2018. På det britiske marked blev der i slutningen af 2017 indgået et samarbejde med en veletableret, landsdækkende distributør om salg af NK-programmet. I 2018 blev en tilsvarende aftale indgået med en italiensk distributørgruppe med ca. 40 regionale medlemmer. Med aftalen er det målet at bringe NK-programmet ud til samtlige italienske provinser gennem samarbejde med kun én  partner. Samarbejdet blev offentliggjort i november 2018, og fra årsskiftet 2018/2019 er konceptet rullet ud til distributørgruppens medlemmer.

Derudover har SBS Automotive øget salgsindsatsen på markeder i periferien af Europa. Der er etableret nye samarbejdsrelationer i Tyrkiet og Mellemøsten, hvor SBS Automotive i juni deltog i en stor regional handelsmesse i Dubai. 

Ud over markedstiltagene for NK-programmet har SBS Automotive i 2018 styrket sin position inden for levering af bremsedele i private label. Virksomheden har i Stettin etableret en forretningsmodel, der gør virksomheden attraktiv som leverandør af bremseskiver og –tromler i kundernes egne varemærker. I 2018 opnåedes som konsekvens heraf leveringsgodkendelse til en førende europæisk distributør på OES- og eftermarkederne.

I takt med ændringerne i kundestrukturen er kravene til virksomhedens supply chain under forandring. Antallet af dag-til-dag leverancer, som typisk efterspørges af de mindre distributører, er faldet, mens antallet af større ordrer med en leveringstid på 2-5 dage, som imødekommer de større distributørers behov, er steget, hvilket har betydet tilpasninger i ordrehåndteringen.

SBS Automotive har i perioden haft særlig fokus på effektivisereringer af den samlede værdikæde fra sourcing til levering med det formål at reducere kompleksitet, omkostninger og arbejdskapital. Således er der gennemført optimering af leverandøraftaler, foretaget procesforbedringer, minimeret fejl og omkostninger samt foretaget tilpasninger og effektiviseringer i samspillet mellem virksomhedens logistikplatforme.   
 
STRATEGISKE GRUNDLAG OG UDVIKLING
På baggrund af de store forandringer, som det frie automotive eftermarked gennemgår i disse år, valgte SBS Groups ledelse i november 2018 at igangsætte et strategisk review af SBS Automotive med henblik på at afdække de strategiske muligheder for fortsat udvikling af forretningsområdet. I opdraget indgik en analyse, der skulle afklare, om divisionen kunne drage fordel af at deltage aktivt i konsolideringen, eller om det gav bedre mening at satse på organisk vækst baseret på de forbedringer af den operationelle platform, indtjening og markedstilgang, som divisionen har præsteret i de senere år. Analysen forventes afsluttet i løbet af 1. halvår 2019.

PRODUKTER
SBS Automotive tilbyder et bredt program af sliddele til den europæiske bilpark, solgt dels under eget varemærke NK, dels som private label.Mekaniske bremsedele

Hydrauliske bremsedele

Styretøjsdele og hjullejer

Ophængs og transmissionsdele

Koblingsdele

Elektriske dele

Dele og komponenter til motorophæng​

Læs mere om vore produkter.