FOKUS OMRÅDER

SBS FRICTION

SBS Friction udvikler, producerer og afsætter bremsedele og friktionsteknologi til motorcykler, scootere og ATV/UTV køretøjer samt en række specialområder for anvendelse af friktionsteknologi, herunder vindmøller.

Produktporteføljen omfatter egenudviklede og –producerede bremsebelægninger samt handelsvarer i form af bremseskiver, bremsebakker, bremsetilbehørsdele og koblingsdele.

SBS Friction har en stærk markedsposition baseret på høj teknologisk knowhow inden for friktionsteknologi, innovation, egenproduktion, høj leveringssikkerhed og produkter, der møder markedets højeste krav til performance, sikkerhed og holdbarhed.

Divisionen opererer globalt med forretningsaktiviteter både på OEM-markedet og det frie reservedelsmarked. Det primære marked udgøres af det europæiske eftermarked for motorcykeldele, hvor SBS Friction er en førende udbyder af bremseklodser til distributører over hele kontinentet. De største enkeltmarkeder er Italien, Frankrig, Tyskland og Spanien. Derudover afsætter SBS Friction sine produkter på en række geografiske markeder uden for Europa. Inden for OEM udgøres markedet af bremsesystemudviklere samt producenter af køretøjer, vindmøller og andre maskiner, hvor friktionsteknologi indgår.

Det europæiske eftermarked var i 2018 præget af moderat efterspørgsel.  I årets første måneder var salget påvirket af et ustabilt og køligt forår især på markederne i Sydeuropa. Den varme og lange sommer har ikke helt formået at rette op på det manglende salg, idet lagrene i distributions-kæden har været høje som følge af det lave forårssalg. 

SBS Friction opnåede en omsætning i 2018 på DKK 125 mio. mod DKK 130 mio. i rekordåret 2017. Trods faldet ligger omsætningen fortsat på et højt niveau. EBITDA blev på DKK 21 mio. mod DKK 24 mio. i 2017, hvilket kan relateres til omsætningsudviklingen samt øget ressourceanvendelse til fremtidige vækstskabende initiativer. 

SBS Friction har med bremseskiver og koblinger adderet nye produktgrupper  til eftermarkedssortimentet. Bremseskiver er den næststørste produktgruppe inden for bremsedele. 

SBS bremseskiverne er i løbet af året taget op af flere distributører, der ser fordelen i at kunne markedsføre et komplet program i sliddele til bremser under SBS-varemærket, der er kendt og velrenommeret over hele Europa. Koblingsprogrammet blev lanceret i november. Også her forventes det, at en del distributører vælger at optage programmet under SBS-varemærket. Ligeledes har SBS Friction i 2018 introduceret et nyt produktkoncept til racingmarkedet, som forventes yderligere at styrke markedspositionen i dette attraktive segment.

SBS Friction har som strategisk fokusområde at ekspandere på eftermarkedet uden for Europa. Bestræbelserne på etablering af en stærk position på det amerikanske marked er gået langsommere end forventet. Der er derfor gennemført ændringer i distributionen og på salgskontoret i Daytona. 

Der er i årets løb etableret nye distributøraftaler på vækstmarkeder i Sydøstasien. Strategien er her at positionere SBS som et high-end brand rettet mod ejere af motorcykler i den dyrere ende.

På OEM-markedet blev omsætningen på niveau med året før. Der er i 2018 påbegyndt leverancer til nye OEM-projekter, samtidig med at pipeline med nye projekter til motorcykelmodeller, der skal lanceres i 2020 og fremefter, er vokset.

OEM-kunder efterspørger partnere med stærke kompetencer inden for produktudvikling, test, produktion og kvalitetsstyring. SBS Friction har i de seneste år arbejdet målrettet på at kvalificere virksomheden til OEM-kravene på disse områder. Udviklingsafdelingen er blevet tilført nye kompetencer i 2018. Produktionsapparatet optimeres løbende med nye teknologier - i 2018 bl.a. i form af en ny robotpresse til sinter produktion, hvilket samlet har givet øget kapacitet og vigtige procesforbedringer. Kvalitetssystemerne er blevet tilpasset OEM-kundernes højere krav og er efterfølgende blevet trykprøvet gennem flere kundeaudits i årets løb. 


STRATEGISK GRUNDLAG OG UDVIKLING
SBS Friction er en virksomhed med udvikling, produktion, salg og branding som værdiskabende aktiviteter.

Virksomhedens strategi tager udgangspunkt i vækst baseret på to ”ben” – eftermarkedet med fokus på sortiment, leveringsevne og branding samt OEM-markedet med fokus på innovation, teknologi og kvalitetsstyring.  

På eftermarkedet er SBS Friction en af de absolut førende leverandører i Europa af bremsebelægninger, dels under eget varemærke SBS, dels som leverandør af private labels. Trods en høj markedsandel er der fortsat potentiale for vækst på det europæiske marked. Væksten skal dels komme fra nye produkter inden for bremsebelægninger, dels gennem udvidelse af sortimentet med relaterede produkttyper, hvor virksomheden kan drage afsætningsmæssig fordel af et stærkt brand. 

Uden for Europa har indsatsen primært koncentreret sig om at vokse på verdens største marked for motorcykeldele, USA. Der er i 2018 foretaget strategiske justeringer i tilgangen til distributionen på dette marked. Markedsudviklingsstrategien uden for Europa vil herudover rette sig mod etablering af distributøraftaler på nationale markeder, hvor SBS endnu ikke er repræsenteret, f.eks. i Sydøstasien. SBS positionerer sig på disse markeder typisk som leverandør af bremsebelægninger til  de større motorcykler, hvor der er et potentiale for high-end kvalitetsprodukter. 

OEM-markedet omfatter køretøj- og bremsesystemproducenter inden for motorcykler, scootere og ATV-køretøjer. Derudover består markedet af vindmølleproducenter, producenter af mountainbikes, specialbiler og en række andre nicher med behov for friktionsteknologi.

Markedet er projektorienteret og karakteriseret ved at være ressourcekrævende med lange implementeringstider for nye produkter. Til gengæld giver vundne projekter adgang til et betydeligt potentiale i form af leverancer af bremsebelægninger til både fabriksmontage og  motorcykelproducenternes eftermarkedsprogrammer.

SBS Friction har i de senere år investeret betydelige ressourcer på at etablere en stærk position på OEM-markedet med investeringer i udvikling, produktion og kvalitetssikring. Investeringerne er begyndt at bære frugt i form at flere projekter og forespørgsler fra verdens førende system- og køretøjsproducenter.

PRODUKTER

Bremseklodser 

  • Gadebrug
  • Offroad
  • Racing                   

Bremseskiver               

  • Gadebrug
  • Offroad

Koblinger              

  • Gadebrug
  • Offroad

Bremsebakker

  • Gadebrug
  • Offroad

Tilbehørsdele

Læs mere om vore produkter.