AKTIEN

STAMDATA

Børs: NASDAQ Copenhagen

Fondskode: DK0060042612

Aktiekapital: DKK 32.085.000

Nominel værdi: DKK 10 pr. aktie

Aktier i alt: 3.208.500

AKTIONÆRFORHOLD

AKTIEKAPITAL 
Aktiekapitalen udgør uændret DKK 32.085.000 fordelt på 3.208.500 aktier à nominelt DKK 10. Alle aktier handles på NASDAQ Copenhagen under fondskoden DK0060042612. Ingen aktier har særlige rettigheder, og der er ingen begrænsninger i aktiernes omsættelighed eller stemmeret. 


EJERFORHOLD OG AKTIEKURS 
SBS havde ved årets udgang 1.116 navnenoterede aktionærer. 2 aktionærer har uændret anmeldt at eje mere end 5% af aktiekapitalen: 

Stiholt Holding A/S 
Trafikcenter Sæby Syd 6-7 
9300 Sæby 
Ejerandel: 56,5%. 

HCS 82 ApS 
C/O Adv. Fa. F. Bruhn-Petersen
Gruts Alle 6
2900 Hellerup 
Ejerandel: 11,7%. 

SBS indgår i koncernregnskabet for Stiholt Holding A/S’ ultimative moderselskab, Knudseje Holding ApS, Knudsejevej 4, 9352 Dybvad. 

SBS’ beholdning af egne aktier udgjorde ultimo 2022 uændret nominelt DKK 13.130 svarende til 0,04% af aktiekapitalen. 
Aktien åbnede 2022 i kurs 14 og lukkede året i kurs 6,6.  


UDBYTTE 
Udbyttepolitikken er suspenderet. En eventuel udlodning til aktionærerne bliver først aktuel, når salget af SBS Automotive er endeligt afregnet i 2. kvartal 2023. Indtil da skal aktionærernes værdiskabelse ske via eventuelle stigninger i aktiekursen. 


INVESTOR RELATIONS
SBS ønsker at opretholde en åben dialog med aktionærer, potentielle investorer og øvrige interessenter om alle relevante forhold, aktiviteter og tiltag. 

Bestyrelsen lægger vægt på at inddrage aktionærerne i store beslutninger. Salget af SBS Automotive blev derfor forelagt en ekstraordinær generalforsamling i juni 2021, ligesom salget af SBS Friction blev det i december 2020. 

Selskabsmeddelelser og anden information er tilgængelig på hjemmesiden. SBS udsendte 9 selskabsmeddelelser i 2022. 

Kontaktperson for aktionærhenvendelser er: Adm. direktør John Staunsbjerg Dueholm.