AKTIEN

STAMDATA

Børs: Nasdaq Copenhagen

Fondskode: DKK 0060042612

Aktiekapital: DKK 32.085.000

Nominel værdi: DKK 10 pr. aktie

Aktier i alt: 3.208.500

KURSUDVIKLING 2020

AKTIONÆRFORHOLD

INVESTOR RELATIONS
Scandinavian Brake Systems A/S (SBS Group) ønsker at opretholde en åben dialog med aktionærer, potentielle investorer, analytikere, medier og øvrige interessenter om alle relevante forhold, aktiviteter og tiltag vedrørende selskabet. Selskabsmeddelelser og anden information er tilgængelig på hjemmesiden. 

AKTIEKAPITAL OG KURS
Selskabets aktiekapital udgør uændret nominelt DKK 32.085.000 svarende til 3.208.500 aktier à nominelt DKK 10. Alle aktier handles på NASDAQ Copenhagen under fondskoden DK 0060042612. Ingen aktier er tildelt særlige rettigheder. Der er ingen begrænsninger i aktiernes omsættelighed og ingen stemmeretsbegrænsninger. 

UDBYTTE 
Udbyttebetalingerne er suspenderet som følge af den indgåede finansieringsaftale med selskabets pengeinstitutter. Det er i den forbindelse aftalt, at der ikke udloddes udbytte frem til 1. april 2022. Aktionærernes værdiskabelse i perioden vil dermed ske via eventuelle stigninger i aktiekursen. Ved udløbet af perioden vil bestyrelsen fremlægge en ny udbyttepolitik. 

Aktien åbnede 2020 i kurs 17,9 og lukkede i kurs 24. Aktien gav dermed et afkast på 36%. Til sammenligning var afkastet på alle danske SmallCap-aktier 45%, ekskl. udbytter. 

KØB AF EGNE AKTIER 
Selskabets beholdning af egne aktier udgjorde ultimo 2020 uændret nominelt DKK 13.130 svarende til 0,04% af aktiekapitalen. Yderligere køb af egne aktier kan ikke ske, før aktiekapitalen er reetableret. 

VEDTÆGTER 
Selskabets vedtægter kan ændres ved simpel majoritet på en generalforsamling, såfremt forslag om ændring er meddelt aktionærerne senest tre uger før afholdelsen af den ordinære generalforsamling, og såfremt 66,7% af de udstedte aktier er repræsenteret på generalforsamlingen.