FINANSIELT OVERBLIK

63 MIO DKK

EBITDA (RECURRING)
SBS Groups EBITDA (recurring) steg med 2% -
fra DKK 61,2 til  DKK 62,5 mio.

9,2%

EBITDA (RECURRING) MARGIN​ 
EBITDA recurring margin steg 
med 11% fra 8,3% til 9,2%.

-26 MIO DKK

NEDBRINGELSE AF
NETTORENTEBÆRENDE GÆLD

Nedbringelse af den nettorentebærende gæld
fra DKK 429 mio. til DKK 403 mio.

44 MIO DKK

CASHFLOW FRA DRIFTEN
Fokus på drift og arbejdskapital (NWC).

REGNSKABER

SBS GROUP
SBS Groups samlede omsætning blev på DKK 682 mio. mod DKK 735 mio. i 2017. Omsætningen var marginalt under de seneste forventninger på DKK 685-710 mio.

SBS Groups driftsresultat før af- og nedskrivninger og særlige poster (EBITDA recurring) blev på DKK 63 mio. mod DKK 61 mio. i 2017. Resultatet er i den høje ende af de senest udmeldte forventninger om et EBITDA-resultat før særlige poster på DKK 55-65 mio. Fremgangen skyldes SBS Automotive, der øgede sin EBITDA-margin (recurring) fra 6,8% til 8,2%. SBS Friction's EBITDA-margin blev 16,9% (18,7%) som følge af let vigende salg og investeringer i fremtidig vækst.

20. november 2018 igangsatte SBS Groups ledelse et strategisk review af divisionen SBS Automotive. Formålet er at afklare, hvorledes SBS Automotive bedst positionerer sig i forhold til udviklingen på det frie europæiske automotive eftermarked. Analysen ventes afsluttet i løbet af 1. halvår 2019.

SBS Group indgik i 2017 en finansieringsaftale med koncernens pengeinstitutter. Aftalen er i december 2018 blevet justeret, men løber stadig frem til april 2020 og genforhandles inden udløb. Ved målrettet fokusering på indtjening som grundlag for reduktion af den nettorentebærende gæld lykkedes det i 2018 for 3. år i træk at nedbringe gælden. Siden 2012 er SBS Groups nettorentebærende gæld inklusiv ansvarlig lånekapital reduceret med ca. 40%.


EGENKAPITAL, LIKVIDITETSBEREDSKAB OG FINANSIERING
Nedbringelsen af koncernens nettorentebærende gæld er fortsat i 2018 - fra DKK 429 mio. pr. 31.12.2017 til DKK 403 mio. pr. 31.12.2018.

Egenkapitalen udviklede sig fra DKK -166 mio. pr. 31.12.2017 til DKK -150 mio. pr. 31.12.2018.


FORVENTNINGER TIL 2019
SBS Group forventer for 2019 en omsætning på niveau DKK 680-700 mio. 

Der ventes igen i 2019 en fremgang på driftsindtjening. EBITDA recurring forventes i niveau DKK 70-80 mio., hvoraf implementeringen af IFRS 16 alene ventes af bidrage med ca. DKK 7 mio.