AKTIONÆRFORHOLD

AKTIEKAPITAL 
Aktiekapitalen udgør uændret DKK 32.085.000 fordelt på 3.208.500 aktier à nominelt DKK 10. Alle aktier handles på NASDAQ Copenhagen under fondskoden DK0060042612. Ingen aktier har særlige rettigheder, og der er ingen begrænsninger i aktiernes omsættelighed eller stemmeret. Selskabet er under solvent likvidation.


EJERFORHOLD OG AKTIEKURS 
Scandinavian Brake Systems A/S (i likvidation) havde ved udgangen af 2023 1.020 navnenoterede aktionærer. 2 aktionærer har uændret anmeldt at eje mere end 5% af aktiekapitalen: 

Stiholt Holding A/S 
Trafikcenter Sæby Syd 6-7 
9300 Sæby 
Ejerandel: 56,5%. 

HCS 82 ApS 
C/O Adv. Fa. F. Bruhn-Petersen
Gruts Alle 6
2900 Hellerup 
Ejerandel: 11,7%. 

Selskabet indgår i koncernregnskabet for Stiholt Holding A/S’ ultimative moderselskab, Knudseje Holding ApS, Knudsejevej 4, 9352 Dybvad. 
Selskabets beholdning af egne aktier udgjorde ultimo 2023 uændret nominelt DKK 13.130 svarende til 0,04% af aktiekapitalen. 


UDBYTTE 
Udbyttepolitikken er suspenderet. Udlodning til aktionærerne bliver først aktuel, når likvidationen er gennemført. 


INVESTOR RELATIONS
Selskabsmeddelelser og anden information er tilgængelig på hjemmesiden. 
Kontaktperson for aktionærhenvendelser er: likvidator, advokat Teis Gullitz-Wormslev, Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø, tlf. nr. +45 70 12 12 11.