EJERFORHOLD

SBS havde ved årets udgang 1.116 navnenoterede aktionærer. 2 aktionærer har uændret anmeldt at eje mere end 5% af aktiekapitalen: 

Stiholt Holding A/S 
Trafikcenter Sæby Syd 6-7 
9300 Sæby 
Ejerandel: 56,5%. 

HCS 82 ApS 
C/O Adv. Fa. F. Bruhn-Petersen
Gruts Alle 6
2900 Hellerup 
Ejerandel: 11,7%.