John Staunsbjerg Dueholm, adm. direktør

Mand, født i 1951 
Valgt første gang i 2016, uafhængigt medlem
Cand.merc., professionelt bestyrelsesmedlem

Primære kompetencer
Strategi- og forretningsudvikling
Driftsoptimering
Ledelse og organisationsudvikling
Økonomi og regnskab

Aktier: 0 (uændret) 

Ledelseshverv  
BWBP Fonden (F)
BWB Partners I K/S (F)
BWB Partners II K/S (F)
Globus Wine A/S (B)
Intermail A/S (F) 
SBS Automotive A/S (B) 

Tillidshverv er opgjort 1. marts 2022. F = Bestyrelsesformand. NF = Næstformand. B = Bestyrelsesmedlem. D = Direktør.