Likvidator

Selskabets aktionærer besluttede på den ekstraordinære generalforsamling den 8. december 2023 at lade selskabet træde i solvent likvidation og valgte advokat Teis Gullitz-Wormslev, Kromann Reumert, som likvidator. Selskabets direktion fratrådte således den 8. december 2023.