FORVENTNINGER

Selskabsmeddelelse 5. april 2023:​

  • Selskabet ventes ikke at have indtægter i 2023.
  • Baseret på selskabets nuværende aktiviteter og uden hensyntagen til tilgodehavendet vedr. salget af SBS Automotive, forventes SBS at realisere et driftsresultat før af- og nedskrivninger på DKK -4 til -6 mio. for 2023.
  • Salgsprisen for SBS Automotive ventes – som tidligere oplyst –at blive fastsat i 2. kvartal 2023 på basis af SBS Automotives EBITDA-resultat i 2022, reguleret for nettorentebærende gæld og med sædvanlige reguleringer af arbejdskapitalen. Herefter vil SBS opgøre den endelige resultateffekt af salget og den forventede mulige nettoudlodning til aktionærerne fra salget, der, jf. selskabsmeddelelse 1/2023, estimeres i niveauet DKK 10,6 til DKK 15,4 pr. aktie. Estimatet er stadig behæftet med væsentlig usikkerhed, idet købesumsopgørelsen endnu ikke er udarbejdet, og den endelige mulige nettoudlodning til selskabets aktionærer kan således udgøre et mindre eller et større beløb end i det udmeldte interval.