FORVENTNINGER

Selskabsmeddelelse 5. april 2022:​

  • Omsætningen ventes at blive DKK 6-8 mio.
  • Driftsresultatet (EBITDA recurring) ventes at blive et underskud på DKK -11 til -13 mio., som er udgifter til moderselskabets drift, revision, børsnotering mv.
  • Salgsprisen for SBS Automotive ventes – som tidligere oplyst – senest at blive fastsat og afregnet i 2. kvartal 2023 på basis af SBS Automotives EBITDA-resultat i 2022, reguleret for nettorentebærende gæld og med sædvanlige reguleringer af arbejdskapitalen. Herefter vil SBS opgøre den endelige resultateffekt af salget og den forventede nettoudlodning til aktionærerne fra salget, der jf. selskabsmeddelelse 2/2022 estimeres i niveauet DKK 0 til DKK 4,7 pr. aktie. Estimatet er behæftet med væsentlig usikkerhed.