SBS GROUP

Scandinavian Brake Systems (”SBS Group”) var fra 1964 til 2021 aktiv inden for produktion, pakning og distribution af reservedele til biler, motorcykler og andre køretøjer. I 2021 solgte SBS Group begge sine dattervirksomheder: 
 
  • SBS Friction og fabrikken i Svendborg blev solgt for DKK 300 mio. 
  • SBS Automotive blev solgt for et beløb, der antages at ligge i niveauet DKK 200-250 mio. 
Salgsprisen for SBS Automotive fastsættes ud fra virksomhedens resultater i 2022, og salget afregnes i 2. kvartal 2023. Når SBS Group har indfriet sin gæld og dækket alle omkostninger til bl.a. drift og nedlukning, vil et nettoprovenu fra salget vil blive udloddet til aktionærer.
 
Efter salgene af dattervirksomhederne er SBS Groups opgaver: At varetage aktionærernes interesser, opfylde kravene til et børsnoteret selskab, kontrollere gælden og sikre, at aftalen med køberen af SBS Automotive bliver effektueret. Til de formål har SBS Group en lille, omkostningseffektiv organisation.